Archive for февруари 20th, 2018

Над 91 млн. лв. за изплатени по мярка 13

Над 91 млн. лв. за изплатени по мярка 13

Окончателните суми ще станат ясни след актуализиране на слой „Площи, допустими за подпомагане“ Държавен фонд „Земеделие“ преведе  91 170 646 лева на 32 791 земеделски стопани по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020. Изплатената субсидия по подмярка 13.1 (НР1 – „Компенсационни плащания в планински райони“) е в размер […]

Read more ›
Над 50 документа са изброени за кандидатстване по мярка 4.2!

Над 50 документа са изброени за кандидатстване по мярка 4.2!

Основните са 41, придружителните са 12, има и други, които администрацията ще си ги набавя Многобройните документи, които кандидатите по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг за селскостопанска продукция“ трябва да подготвят, предизвикват тръпка на ужас в необръгналите на административния тормоз хора. В приложение 12а на обнародваната на 22 декември 2017 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от […]

Read more ›
Мая Манолова ще участва в дискусия за детското хранене в пловдивския панаир

Мая Манолова ще участва в дискусия за детското хранене в пловдивския панаир

Омбудсманът Мая Манолова ще участва утре, 21 февруари 2018 г, от 14.00 ч. в Прес клуба на Пловдивския панаир в дискусионен клуб, посветен на проблемите в детското и ученическо хранене. Събитието е организирано от Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите, съвместно с хранителния бранш, Омбудсмана на Република България, Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката.

Read more ›
Висшият адвокатски съвет иска отмяна текстове, които отнемат пасища от неживотновъди чрез Закона за земите

Висшият адвокатски съвет иска отмяна текстове, които отнемат пасища от неживотновъди чрез Закона за земите

ВАдв.С счита, че те са противоконституционни, за което е сезирал Конституционния съд Висшият адвокатски съвет иска да бъдат отменени текстове в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за което в Конституционния съд (КС) е образувано производство през ноември 2017 г. На 23 януари 2018 г. КС приема определение за допускане за разглеждане по същество на искането на Висшия […]

Read more ›
ЕС ще изплати на производителите на захар близо 200 млн. евро заради грешка през 1999-2001 г.

ЕС ще изплати на производителите на захар близо 200 млн. евро заради грешка през 1999-2001 г.

Над половината от сумата са прогнозни лихви Земеделските министри взеха решение на вчерашното си заседание в рамките на Съвета на ЕС за преизчисляване на налозите върху производството на захар за годините 1999/2000 и 2000/2001. Целта на приетия регламент е да се съобрази с решение на Съда на Европейския съюз от февруари 2017 г., съгласно което размерът на налозите върху производството в […]

Read more ›