Archive for март 13th, 2018

НАП напомня на самоосигуряващите се за декларация образец 6

НАП напомня на самоосигуряващите се за декларация образец 6

НАП започна изпращането на електронни писма до самоосигуряващите се, с които им напомня, че до 30 април трябва да подадат декларация образец 6. Декларацията е за дължимите вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ, който касае удържания, както и авансовия данък, дължим от работодателя.  До 30 април е и срокът, в който трябва да заплатят и дължимите социални и здравни осигурителни […]

Read more ›
Момчил Неков в Страсбург: Необяснимо е защо фермерите в ЕС не са с еднакви субсидии

Момчил Неков в Страсбург: Необяснимо е защо фермерите в ЕС не са с еднакви субсидии

Земеделските производители от България, Хърватия, Румъния, Полша, Финландия и др. страни са изправени пред сходни предизвикателства, свързани с промяна в климата, борба със все по-устойчиви болести и вредители, трудности при намирането на работна ръка. За това остава необясним въпросът за разликите в подпомагането и неравните субсидии, които получават. Трябва да има еднакви субсидии, за едно нормално функциониране на единния пазар […]

Read more ›
Компенсират с de minimis животновъди от област Бургас за октомври 2017 г.

Компенсират с de minimis животновъди от област Бургас за октомври 2017 г.

Стопаните, които не са получили помощ в края на миналата година, трябва да подадат заявления от 19 до 30 март Допълнителни средства в размер на 34 117 лв. по линия на минимална помощ de minimis ще бъдат отпуснати на земеделските стопани от област Бургас, които не са получили компенсация за унищожените от наводненията през октомври 2017 г. животни. Това реши […]

Read more ›
Фонд „Земеделие“ поема разходите за профилактика, изследвания, ушни марки при животни

Фонд „Земеделие“ поема разходите за профилактика, изследвания, ушни марки при животни

Бюджетът, който ще се разпредели към ветеринарните лекари за 2018 г., ще е малко над 6,6 млн. лв., за 2017 г. ще бъдат изплатени над 13 млн. ДФ „Земеделие“ реши на свое заседание на Управителният съвет да предостави 20 млн. лева по Схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната […]

Read more ›
Хуманното отношение към свине ще бъде подпомогнато с 30 млн. лв.

Хуманното отношение към свине ще бъде подпомогнато с 30 млн. лв.

Финансов ресурс в размер на 30 млн. лева е осигурен за „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ за 2018 г. Изплащането на средствата по схемата ще се извършва годишно еднократно или на траншове в зависимост от категорията животни, реши Управителният съвет на ДФ „Земеделие“. С Решение на Европейската комисия от 27.07.2017 г. е одобрена схемата […]

Read more ›