Archive for април 24th, 2018

Още 17,3 млн. лв. за бенефициенти по мярка 214

Още 17,3 млн. лв. за бенефициенти по мярка 214

Още 17 343 703 милиона лева са изплатени на бенефициенти по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от предишната Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) за Кампания 2017, съобщиха от ДФ „Земеделие“. До момента по мярката са изплатени направления „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност“ (ВПС-1), „Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични […]

Read more ›
Румен Порожанов акцентира пред земеделска Европа за нови изискванията към суровините и храните

Румен Порожанов акцентира пред земеделска Европа за нови изискванията към суровините и храните

„Системите за производство на суровини и хранителни продукти е необходимо да бъдат адаптирани към новите екологични предизвикателства и обществени очаквания. Те включват насърчаване на по-здравословни начини на хранене и намаляване на хранителните отпадъци, насърчаване на кръговия модел на икономика, осигуряване на реална връзка между потребителя и производителя и справедливост в разпределението на рискове и ползи по цялата агрохранителна верига“. Това […]

Read more ›
Преговорите за износ на агнета в Турция зациклиха по точката „Плащане“

Преговорите за износ на агнета в Турция зациклиха по точката „Плащане“

„Смятам, че преди Гергьовден няма да се отвори износът на агнета за Турция„, каза пред Агро Пловдив Бойко Синапов, съветник на земеделския министър по животновъдните теми. Синапов поясни, че преговорите между турската държавна фирма изкупвач и българските овцевъди са се препънали при въпроса за плащането. „Не че цената, която от турска страна се предлага, е ниска. Напротив, много добра е. […]

Read more ›
Без удължаване на кампанията за заявяване на директни плащания ‘2018

Без удължаване на кампанията за заявяване на директни плащания ‘2018

Досега са подадени 60 хиляди заявки, след три седмици започват санкции – по 1% на ден Няма да има удължаване на срока за подаване на заявления за подпомагане по директни плащания за кампания 2018. В предходните години просрочването на кампанията беше възможно след публикуван Регламент на ЕК за промяна на крайната дата за подаване на единното заявление за подпомагане. Заместник-министърът […]

Read more ›
20,6 млн. лв. са разпределени към 112 птицевъди

20,6 млн. лв. са разпределени към 112 птицевъди

От края на март ДФ „Земеделие“ е изплатил общо 20 620 952 милиона лева на 112 птицевъди по мерките от схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“. Държавната помощ има за цел да подкрепи земеделските стопани за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните в сектор „Птицевъдство“. Подпомагането се предоставя годишно за […]

Read more ›