Archive for май 9th, 2018

Шин Бунам

Посланик Шин Бунам: Фермерите в Корея взимат субсидии, не плащат данъци и се женят за чужденци

Въпреки че населението на Южна Корея е над 51 милиона, държавата наема работници чужденци с минимална почасова ставка от 7 долара Фермерите, както и занимаващите се с рибарство, получават големи субсидии от държавата, съобщи днес в Пловдив посланикът на Южна Корея Шин Бунам. Той бе гост на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР), където имаше среща със студенти. […]

Read more ›
Готови са насоките за мярка 8.6 „Инвестиции в лесовъдството и преработката“

Готови са насоките за мярка 8.6 „Инвестиции в лесовъдството и преработката“

Допустимо е кандидатстването на горовладелци – физически и юридически лица, регистрирани вероизповедания, общини С 35 204 400 лева бюджет тръгва за кандидатстване до 31 юли т.г. мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“. В сайта на земеделското министерство са публикувани насоките за кандидатстване по подмярката – ТУК. Общ размер на безвъзмездна […]

Read more ›
Трудовите досиета на работници и служители вече могат да са електронни

Трудовите досиета на работници и служители вече могат да са електронни

Документите ще се изпращат по електронна препоръчана поща Работодателите, които желаят, могат да създават и съхраняват документите от трудовото досие на работника или служителя в електронен формат, като спазват специфични правила. Те се уреждат с нова Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя. С Наредбата се определят вида […]

Read more ›
Ден на Европа, ден на победата над Хитлер

Ден на Европа, ден на победата над Хитлер

Днес честваме обединена Европа. Френският външен министър Робер Шуман е първият автор на големия проект за следвоенна солидарност между европейските държави. На този ден през 1950 г. той прави първата стъпка за помирение между враждуващите страни от кървавата Втора световна война. Шуман предлага Франция, Германия и другите държави на Стария континент да обединят производството си на въглища и стомана, за да […]

Read more ›