Archive for май 14th, 2018

Мярка 6.1: Засаждането на фиданки се счита за инвестиция в ДМА

Мярка 6.1: Засаждането на фиданки се счита за инвестиция в ДМА

Ако кандидатът не може да получи актуална скица на имота, трябва да предостави документи за придобиването му Засаждането на трайно насаждение се приема като инвестиция в дълготраен материален актив (ДМА). Това е едно от поясненията, които Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) дава в отговор на едно от продължаващите запитвания за условията за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за […]

Read more ›