Archive for юни 20th, 2018

Българските фермери получават по 215 €/ха при средно за ЕС 271€

Българските фермери получават по 215 €/ха при средно за ЕС 271€

От 2017 г., когато България постигна заложения таван на субсидиране с цел изравняване със средните за Европейския съюз ставки, средната помощ у нас достигна до 215 евро за хектар. В същото време обаче средните субсидии в съюза са 271 евро за хектар. България получава 79% от средното за ЕС, което е фиксирано на 90 на сто. Това съобщи днес при […]

Read more ›
Със 70% се увеличава подпомагането на пчеларите, нови условия за плодове и зеленчуци

Със 70% се увеличава подпомагането на пчеларите, нови условия за плодове и зеленчуци

С 3,9% се намалява бюджетът за сектор Вино През следващия програмен период – 2021-2027 г. подпомагането на пчеларите не само, че няма да бъда намалено, но ще се увеличи със 70%. Това съобщиха днес при представянето на следващата ОСП в София. Събитието бе организирано от Българското представителско на Европейската комисия и бе с участието на български експерти, които работят в […]

Read more ›
МС одобри промени критериите за избор на доставчици за училищните схеми

МС одобри промени критериите за избор на доставчици за училищните схеми

Правителството прие промени в Наредбата за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“. С измененията ще бъдат създадени условия за равнопоставеност и недискриминация между кандидатстващите за доставчици по схемите производители и търговци. Ще бъдат приоритизирани местните продукти с български произход […]

Read more ›
Включиха ПРСР в наредбата за ИСУН

Включиха ПРСР в наредбата за ИСУН

Правителството прие изменения на Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН. С промените в обхвата на Постановлението е включена Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. /ПРСР/. По […]

Read more ›
Увеличиха с 4,60 лв. социалната пенсия до 125,58 лв.

Увеличиха с 4,60 лв. социалната пенсия до 125,58 лв.

Социалната пенсия за старост ще се увеличи от 120,98 лв. на 125,58 лв. от 1 юли. Това предвижда приетото от Министерския съвет Постановление за определяне на нов размер на този вид пенсия. Промяната ще доведе до увеличаване на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за […]

Read more ›