Archive for юли 31st, 2018

Ще бъда много щастлив да получа вашия отговор, МЗХГ!

Ще бъда много щастлив да получа вашия отговор, МЗХГ!

Как хората питат и как земеделското министерство отговаря на въпроси по мерки от ПРСР Инвестиционната мярка за малките стопанства – 4.1.2, бе отворена за прием на 20 юли и … въпросите към Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) заваляха. Хората си създават планове и надежди как да вложат 25-те хиляди евро (48 895 лв.), ако бъдат одобрени. Доста от […]

Read more ›
Раковски

МИГ могат да кандидатстват от 1 август с проекти за сътрудничество по мярка 19.3

Бюждетът за подготовката за сътрудничество е 400 хил. лв., а за реализиране на съвместни проекти – 1,6 млн. лв. На 1 август се откриват две процедури за подбор на проектни предложения по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР. Местните инициативни групи (МИГ) могат […]

Read more ›
НАП с нови банкови сметки в 10 области

НАП с нови банкови сметки в 10 области

Десет офиса на НАП ще имат нови банкови сметки за плащане на данъци, осигуровки и други публични вземания от 1 август 2018 г. Промяната се налага заради вливането на СИБАНК в Обединена българска банка, в които приходната администрация е поддържала сметки досега. По новите сметки ще се нареждат плащания от граждани и юридически лица с регистрация във всички офиси на […]

Read more ›
Реколтата от зеленчуци ще е с 9 до 40% по-слаба, цените – по-високи

Реколтата от зеленчуци ще е с 9 до 40% по-слаба, цените – по-високи

Из бюлетина на САРА Домати, пипер и краставици в България С оглед на неблагоприятното време от началото на м.юни, с висока влажност и по-малък брой слънчеви дни, предвижданията на Центъра за икономически анализи в селското стопанство (САРА) са за по-слаба реколта от полското производство на зеленчуци. По текущи прогнози, общото производство на домати през 2018 г. може да падне до […]

Read more ›
ЦЕНИ БЪЛГАРИЯ ЛВ./Т (БЕЗ ДДС)

САРА: Ечемикът поскъпва най-видимо

По първоначални оценки на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) към Института по аграрна икономика, реколтираните площи с царевица през тази година ще възлязат на 433 хил.ха. Очакваното производство може да достигне до 2,9 млн.т. Предпоставка за увеличената прогноза за добива от царевица е благоприятното време и значителната влажност през това лято. За последно, подобен м.юли е имало […]

Read more ›