Archive for октомври, 2018

Родопско кафяво говедо

САРА: Кравефермите се променят от семейни към корпоративни, селските райони страдат

В ЕС млякото се изкупува според качеството и дори според цената на фуражите, у нас продължава да се плаща на количество Броят на животните пада, а вносът на сурово мляко расте С 19 300 са намалели млечните крави през 2017 г. Спадът ще продължи и през тази година като се очаква националното млечно стадо да остане около 255 хил. броя. […]

Read more ›
Св. Василева: В областните земеделски дирекции работна заплата е с 300 лв. под средната за страната. Защо?

Св. Василева: В областните земеделски дирекции работна заплата е с 300 лв. под средната за страната. Защо?

Не са предвидени средства за новите около 60 ракетни площадки в Хасковско, но министър Порожанов обеща, че ще работят догодина Земеделската комисия в парламента прие с 11 гласа „за“ срещу 6 „против“ проектобюджета за 2019 г., внесен от правителството на 29 октомври. Преди това министър Румен Порожанов представи бюджета на МЗХГ за догодина в приходно-разходната му част, а зам.-директорът на […]

Read more ›
По-лесно ще се отдават на търг земи и трайни насаждения от държавния поземлен фонд

По-лесно ще се отдават на търг земи и трайни насаждения от държавния поземлен фонд

Министерският съвет прие промени в Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи и в Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение. С промяната се намалява административната тежест за физическите и юридическите лица, които провеждат процедурата за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Отпада и изискването при подаване на искане за […]

Read more ›
С почти 52 хил. души сме намалели през 2017 г., 1,4% сме от населението в ЕС

С почти 52 хил. души сме намалели през 2017 г., 1,4% сме от населението в ЕС

По данни на НСИ към 31 декември 2017 г. населението на България е 7 050 034 души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2016 г. населението на страната намалява с 51 825 души, или с 0.7%. Цифрите са от отчета за 2017 г. за изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие на населението в България (2012-2039 […]

Read more ›
Предстои семинар „Как да зазимим пчелите при изменчивия климат“ в Пловдив

Предстои семинар „Как да зазимим пчелите при изменчивия климат“ в Пловдив

Пчеларско сдружение „Акация 1899″ организира обучение за начинаещи пчелари, готово е и с лекционната програма до края на 2018 г. Както всяка година през есенно-зимния период, общинското пчеларско сдружение „Акация 1899″ в Пловдив организира серия от лекции, изнесени както от учени в сферата на пчеларството, така и от професионалисти пчелари, готови да споделят опита си и да отговорят на въпроси. […]

Read more ›