Archive for октомври 5th, 2018

Порожанов: Аграрният експорт расте, но на житни и маслодайни намалява

Порожанов: Аграрният експорт расте, но на житни и маслодайни намалява

През първите шест месеца на годината селскостопанският износ се е увеличил с 13,5%. Нараснал е и този на преработените продукти „Износът на продукти от растителен произход през 2016 г. нараства с почти 16% спрямо предишната година, заемайки почти 50% от общия аграрен износ на страната. Най-голям е износът на пшеница, ечемик и царевица, който представлява 25% от общия селскостопански износ. Да […]

Read more ›
Пробите на 1100 диви прасета отрицателни за чума, Порожанов зарадва ловците

Пробите на 1100 диви прасета отрицателни за чума, Порожанов зарадва ловците

На базата на взетите около 1100 проби от диви прасета и отрицателните проби досега от тях за Африканска чума по свинете се променя заповедта на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов за ограниченията при груповия лов на диви свине. В зоните в близост до сухоземната граница с Румъния (5+5 км)ще се допуска провеждането на т.нар. тихи гонки без кучета, […]

Read more ›
Птичи грип е установен в заден двор в с. Манолско Конаре

Птичи грип е установен в заден двор в с. Манолско Конаре

Инфлуенца по птиците е установена в лично стопанство, тип „заден двор“ в село Манолско Конаре, община „Марица“, съобщиха от Агенцията по храните. В края на септември агенцията оповести за доказан птичи грип в птицеферма за кокошки-носачки в с. Трилистник, което е съседно на Манолско Конаре и е в същата община. Там болните птици бяха унищожени в началото на тази седмица. […]

Read more ›
Депутати питат Порожанов за болести по животни и дървесина

Депутати питат Порожанов за болести по животни и дървесина

На пет въпроса ще отговаря днес земеделският министър Румен Порожанов по време на парламентарния контрол. Първият въпрос е относно спазването на изискванията на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. Вторият и третият въпрос са свързани с Африканската чума по […]

Read more ›