Archive for ноември 17th, 2018

През декември участниците по мярката за хуманно отношение подават заявления за плащане

През декември участниците по мярката за хуманно отношение подават заявления за плащане

ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция обявява прием на заявления за плащане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. за кандидатите, подали заявления за подпомагане през 2017 година. Приемът се отваря със  Заповед № 03-РД/4786 от 16 ноември 2018 г. на изпълнителния директор на ДФЗ – РА. Заявките за плащане ще се приемат […]

Read more ›