Archive for януари 17th, 2019

Ново: Обвързаното подпомагане на зеленчуци – в 4 схеми, добивите на плодове намалени

Ново: Обвързаното подпомагане на зеленчуци – в 4 схеми, добивите на плодове намалени

Промени в Наредба 3/2015 г.  за схемите за обвързано подпомагане при плодове, зеленчуци и животни са публикувани за обществено обсъждане в сайта на земеделското министерство. Какво се променя при зеленчуците и плодовете? Проетонаредбата засяга основно производителите на зеленчуци и частично – производителите на плодове. Зеленчуците се обособяват в 4 групи, всяка от които е с отделен бюджет. Почти половината от […]

Read more ›
Обвързано подпомагане за животни 2019-2020 г.: Иска се пазарна реализация и за автохтонни породи

Обвързано подпомагане за животни 2019-2020 г.: Иска се пазарна реализация и за автохтонни породи

С 10% по-висока ще е субсидията за първите 30 крави и за първите 100 овце или кози Поредна промяна ще претърпи Наредба 3 от 2015 г. за схемите за обвързано подпомагане при животни, плодове и зеленчуци, в това число оранжерийни. Проектът е публикуван на сайта на МЗХГ. Какво се променя за животновъдите? В чл. 19а е посочено, че за млечните […]

Read more ›
Законопроект за пчеларство на ВМРО: МЗХГ организира и координира опрашването!!!

Законопроект за пчеларство на ВМРО: МЗХГ организира и координира опрашването!!!

Документът предвижда минимална изкупна цена на меда в размер на 1% от минималната работна заплата и цена за опрашване в размер на 5% на семейство на същата база По собствена инициатива ВМРО, която е част от управлението, подготви Законопроект за пчеларство. Браншът с изненада научи за него. Едва преди два дни от ВМРО запознаха някои пчеларски организации с творчеството си, […]

Read more ›
НСИ: Вносът на зеленчуци нараства с 12%, на плодове – с 9%

НСИ: Вносът на зеленчуци нараства с 12%, на плодове – с 9%

Износът на зеленчуци се увеличава с 42% заради картофи, домати и бобови. Експортът на плодове е с ръст 40 на сто заради реекспорта на цитруси По предварителни данни на НСИ, през периода януари – октомври 2018 г. вносът на пресни зеленчуци нараства с 11,7% спрямо същия период на 2017 г., до 226,7 хил. тона, а този на пресни плодове – […]

Read more ›
Снимка на ФАО

При 9% обработваема земя, всеки четвърти в Узбекистан е зает със земеделие

ФАО ще помогне за инвентаризацията на горите, контрола върху трансгранични вредители, внедряване на международна система за качество и безопасност на селскостопанските продукти В Узбекистан има повече пустини и планини, отколкото чернозем. Въпреки това, обещавайки да максимизират своите ограничени земеделски ресурси и използвайки помощта на партньорите и международната общност, страната е постигнала значителен напредък. Днес, в продължение на дългосрочното сътрудничество, ФАО и […]

Read more ›