Archive for февруари 12th, 2019

С национално финансиране бюджетът на ПРСР може да се запази до 3 мрд. евро

С национално финансиране бюджетът на ПРСР може да се запази до 3 мрд. евро

„В сложен период сме – дебатът за общата селскостопанска политика след 2020 г. върви с различни мнения на страните, многогодишната финансова рамка е тежък документ, който се очаква да бъде приет октомври-ноември. В предложението на ЕК е предвидено намаление с 15% на бюджета на Програмата за развитие на селските райони, но ще има възможност то да бъде компенсирано с национално […]

Read more ›
Само 20% от българите знаят разликата в етикетите „най-добър до“ и „използвай преди“

Само 20% от българите знаят разликата в етикетите „най-добър до“ и „използвай преди“

Разработва се Национална програма за предотвратяване и намаляване на загубите на храни, съобщи зам.-министър Янко Иванов Много от българските потребители не правят разлика между маркировката върху етикета за  „използвай преди“ и „най-добър до“, които се поставят на продуктите. Храната трябва да се изхвърли, ако е превишен срока „използвай преди“. Ако обаче на продукта е отбелязана дата за „най-добър до“, тя определя […]

Read more ›
Снимка на ФАО

Лидерите на ФАО, СТО и СЗО ще поставят безопасността на храните в световния дневен ред

420 хил. умират годишно от заразени с микроорганизми, токсини и химикали храни Лидерите на Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) към ООН, на Световната здравна организация (СЗО) и на Световната търговска организация искат да поставят темата за безопасността на храните във фокуса на международния дневен политически ред.  Хранителните системи стават все по-сложни и взаимосвързани, изтривайки границите на отговорност. Справянето с тези […]

Read more ›
Емил Пелтеков: Пшеницата ще навакса забавянето до края на февруари при температури над 0ºС

Емил Пелтеков: Пшеницата ще навакса забавянето до края на февруари при температури над 0ºС

„Състоянието на посевите от пшеница е забавено, изоставането спрямо предишни години е сериозно. Но пък темповете на растеж в последните седмици са доста добри заради топлата зима“, коментира зърнопроизводителят Емил Пелтеков, чието стопанство е в община Съединение, област Пловдив. Преди десетина дни той е забелязал начало на фаза братене и се надява, ако времето се задържи с дневни положителни температури, посевите […]

Read more ›
Родопско кафяво говедо

Обнародван е новият Закон за животновъдство, който затяга правилата за развъдни организации

За да получат разрешението на земеделския министър за функционирането си, развъдните организации трябва да имат одобрена развъдна програма и издадено разрешение за извършване на развъдна дейност.  Куп условия са поставени пред развъдните организации, те касаят както дейността им и резултатите от нея, така и легитимността им. Относно последното, едно от изискванията пред организациите е, когато подават заявление до министъра за […]

Read more ›