Archive for февруари 21st, 2019

Снимка на МЗХГ

Румен Порожанов откри демонстрационна зона за търговия с Китай в АУ

Преди 5 г. бе срязана лентата на същата сграда като Демонтрационен център за съвременни земеделски машини  Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов откри първата демонстрационна зона за търговия със селскостопански стоки с Китай по инициативата 16+1 със страните от Центарлна и Източна Европа (ЦИЕ). Пилотното й въвеждане е в Аграрния университет (АУ) в Пловдив. Част от нея е и […]

Read more ›
Агра 2019, първи ден. Млада посетителка си почива от дългото обикаляне. Ако отидете на Агра, Винария и Фудтех  в Пловдив бъдете готови да изминете поне 5 км.

Биологичното земеделие е акцентът в деловата програма на Агра 2019 днес и утре

Днес от 9:30 ч в зала България, Конгресен център на Международния панаир в Пловдив Висшето училище за агробизнес и развитие на регионите (ВУАБРР) ще проведе юбилейна международна конференция на тема „био“. Тя е в рамките на деловата програма на Агра 2019. И утре биологичното земеделие ще е акцент на деня в международна конференция, организирана от фондацията за биоземеделие „Биоселена“, Министерството на […]

Read more ›
Някои мерки за малките стопанства вероятно ще останат неотворени до 2020 г.

Някои мерки за малките стопанства вероятно ще останат неотворени до 2020 г.

Някои от мерките за подпомагане на малките стопанства вероятно няма въобще да бъдат отворени през този програмен период. Това са подмярка 4.2.2. – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопанска продукция по Тематичната програма за развитие на малките земеделски стопанства“, подмярка 4.4.2. „Непроизводствени инвестиции в малки земеделски стопанства“ и подмярка 6.4.2. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие […]

Read more ›