Archive for март 25th, 2019

Приключи оценката на проектите по мярка 6.1

Приключи оценката на проектите по мярка 6.1

ДФ „Земеделие“–Разплащателна агенция приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 1146 проекта, подадени от кандидатите чрез ИСУН по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Мярката бе отворена за три месеца от 15 […]

Read more ›
Започна последната седмица за деклариране и плащане на данък печалба

Започна последната седмица за деклариране и плащане на данък печалба

Седмица остава за подаване от фирмите на годишни данъчни декларации за облагане с корпоративни данъци. Тази година крайният срок е 1 април, защото 31 март е  почивен ден. Декларацията се подава само по интернет с квалифициран електронен подпис. С нея задължително се подава и годишен отчет за дейността. До този момент в гр. Пловдив коректно своите декларации са подали 22 […]

Read more ›
Проверка на БАБХ в Ямболско установи две болести във ферми

Проверка на БАБХ в Ямболско установи две болести във ферми

Епизоотологът от Областната дирекция по безопасност на храните в Ямбол извърши проверка в регистрирани животновъдни ферми и установи две болести – Мукозна болест по говедата и Пастьорелоза. Диагнозите са доказани в Националната референтна лаборатория, съобщиха от БАБХ.  Установено е, че не се полагат адекватни грижи за животните, поради което са се проявили и констатираните заболявания. В тях е наблюдавана смъртност при […]

Read more ›
До 10 дни ще се преведе обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци, до 31 март – преразпределителните

До 10 дни ще се преведе обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци, до 31 март – преразпределителните

През април е предвидено да се извършат зелени плащания, за протеинови култури и за тютюн. Този месец трябва да започнат преводи по мярка 10 До 10 дни вероятно ще се извършат плащанията по обвързаното подпомагане за плодове и зеленчуци (включително оранжерийни), съобщиха от ДФ „Земеделие“. Преди това обаче земеделският министър трябва да издаде заповед за ставките, по които ще се […]

Read more ›
Съвет на консултанта: Заделяйте минимум 10% от доходите!

Съвет на консултанта: Заделяйте минимум 10% от доходите!

Под 5% от българите си водят месечен разчет на доходите и разходите, едва 2% си записват реалните разходи „Заделяйте минимум 10% от доходите си и изберете различни финансови инструменти, в които да ги влагате“, посъветва в Световната седмица на парите председателят на Българската асоциация на личните финансови консултанти Стойне Василев. Да се влагат пари единствено в банки не е разумно […]

Read more ›