Archive for април 3rd, 2019

На пчеларя Манол Тодоров бе връчен сертификат за защита на „Странджански манов мед“

На пчеларя Манол Тодоров бе връчен сертификат за защита на „Странджански манов мед“

Еврокомисарите по цифровата икономика и общество Мария Габриел и по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган връчиха сертификат за вписването на „Странджански манов мед“ в регистъра на Защитените наименования за произход (ЗНП). Това стана по време на церемония в Европейската комисия в Брюксел днес. Официалният документ бе връчен на Манол Тодоров от сдружението, подало заявлението за регистрация. Двамата […]

Read more ›
Приеха се нови стандарти за борба с глобалното разпространение на вредители и болести по растенията

Приеха се нови стандарти за борба с глобалното разпространение на вредители и болести по растенията

Ежегодно вредителите в земеделието намаляват добивите с 20 до 40% Против болести се харчат годишно 220 милиарда долара, а защитата от насекоми струва 70 милиарда долара 3 април 2019 г., Рим – Органът, отговорен за защитата срещу вредители и болести по растенията и за безопасната търговия с растителни продукти прие нови международни стандарти за предотвратяване разпространението на вредители, съобщиха от ФАО. Стандартите, включително […]

Read more ›
По-малко бумаги за оценка на въздействието върху околната среда

По-малко бумаги за оценка на въздействието върху околната среда

Правителството одобри днес изменения в Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Наредба за КР) и Наредба за предотвратяване на големи аварии с […]

Read more ›
Високопатогенна инфлуенца доказана в стопанство с патици до Ловеч

Високопатогенна инфлуенца доказана в стопанство с патици до Ловеч

Вирусът на високопатогенна инфлуенца бе установен в стопанство с патици мюлари в с. Йоглав, община Ловеч. Пробите са потвърдени на 2 април (вторник) от Националната референтна лаборатория към Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт.  Определени са със заповед на директора на БАБХ действия за ликвидиране на огнището и срещу разпространението на инфекция сред птиците в района.  Извършва се хуманно умъртвяване и унищожаване на […]

Read more ›
Приаксор – Бъдещето днес в растителната защита

Приаксор – Бъдещето днес в растителната защита

Приаксор е името на фунгицида от БАСФ, който е отговорът към новите предизвикателства в житните култури.   Продуктът от ново поколение съдържа най-новото активно вещество на компанията – Xemium, в комбинация с най-мощния стробилурин на пазара – пираклостробин. Xemium е от новата химична група SDHI. Xemium се отличава от другите SDHI активни вещества с уникална мобилност както в патогена, така […]

Read more ›