Archive for април 12th, 2019

Предприятията за слънчогледов шрот получиха виза за износ в Китай

Предприятията за слънчогледов шрот получиха виза за износ в Китай

Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и министърът на Генералната митническа администрация на Китай Ни Юефън подписаха протокол за санитарните и фитосанитарните изисквания за износ на български шрот от слънчогледово семе. Това стана в рамките на Осмата среща на държавните и правителствени ръководители на КНР и страните от Централна и Източна Европа в Дубровник.  Съгласно този протокол българската […]

Read more ›
Цените на земеделската земя от 400 до 2000 лв./дка

Цените на земеделската земя от 400 до 2000 лв./дка

Защо не можем да очакваме големи промени при цените на земеделската земя? Първо, нямаме сигурност каква ще е следващата ОСП. Очакваме нов поземлен закон, който вече се готви 2-3 години. Няма комасация на земята. Няма подобрения на хидромелиорациите. Затова и няма как да има големи инвеститори у нас, заради които да се поручи рязък скок на цената на земеделската земя.  […]

Read more ›
БАСЗЗ ще работи за създаване на поземлена банка и браншова камара

БАСЗЗ ще работи за създаване на поземлена банка и браншова камара

Моментът за създаването на камарата е узрял, счита Стайко Стайков Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) иска да изтупа от праха проект от 2003 г. за създаване на национална поземлена банка и да сложи идеята на масата. Това съобщи днес в Боровец на семинар за земеделските земи, пазара, законодателните промери и реформата в ОСП председателят на асоциацията Стайко […]

Read more ›
Предлага се нова методика за опростени разходи по мярка 19

Предлага се нова методика за опростени разходи по мярка 19

С изменение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители, ще бъде наложена нова методика за изчисляване на опростените разходи по мярка 19 Водено от общностите местно развитие.  […]

Read more ›
За 30 дни ще бъде забранен уловът на бели пясъчни миди

За 30 дни ще бъде забранен уловът на бели пясъчни миди

За 30 дни, докато трае размножителния им период, е забранен уловът на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina в българската акватория на Черно море. Това пише в уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт на министъра на земеделието, храните и горите. Забраната е с цел опазване и осигуряване на оптимални условия за размножаване и развитие на […]

Read more ›