Archive for август, 2019

Над 370 милиона души живеят в райони с много висок риск от засушаване
© WWF

22% от основни култури като пшеницата се отглеждат на територии с висок риск от засушаване

Нов доклад на Световния фонд за дива природа (WWF) в Германия предупреждава, че климатичната криза предизвиква все по-реален риск от засушавания в световен мащаб. Според изследването, озаглавено „Кризата на засушаването: Глобалната жажда за вода в ерата на климатичните промени“, Европа не прави изключение. Тези процеси оказват натиск върху влажните зони и градската среда и се отразяват негативно върху живота на 55 милиона души […]

Read more ›
Прехвърлиха 28 млн. лв. за обезщетения на свинекомплекси, заразени с АЧС

Прехвърлиха 28 млн. лв. за обезщетения на свинекомплекси, заразени с АЧС

С постановление №209 на правителството вече са осигурени 28 млн. лв. за изплащане на обезщетения за умрели или eвтаназирани животни, унищожени суровини и храни от животински произход, фуражи, фуражни суровини, фуражни добавки и инвентар и прилагане на мерките за ограничаване и ликвидиране на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) на територията на България. Постановлението е обнародвано днес, 30 август, и влиза […]

Read more ›
Официално е удължен срокът за плащания по Лозаро-винарската програма

Официално е удължен срокът за плащания по Лозаро-винарската програма

Срокът за заявяване на авансови плащания за 2019 г. по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. е удължен до 25 септември. Новият срок е утвърден с промени в Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на […]

Read more ›
5-ма от БАБХ в Бургас обвинени за искане и получаване на подкупи

5-ма от БАБХ в Бургас обвинени за искане и получаване на подкупи

5-ма служители, в това число и директорът д-р Георги Митев, на Областната дирекция по безопасност на храните в Бургас са обвинени за участие в организирана престъпна група. Те са искали и са получавали подкупи от търговски обекти и заведения за обществено хранене. Д-р Георги Митев, който в същото време е общински съветник и областен председател на СДС Бургас, е бил […]

Read more ›
Директни плащания по някои схеми и мерки – след 16 октомври

Директни плащания по някои схеми и мерки – след 16 октомври

България поиска да бъде включена в проект на регламент на Европейската комисия за предоставяне възможност на определени държави-членки на Европейския съюз (ЕС) да изплатят завишен размер авансови плащания по схеми за директни плащания и някои мерки за развитие на селските райони за 2019 г. Проектът се разработва въз на основата на искания от страна на държави-членки, при които има тежки […]

Read more ›