Archive for август 19th, 2019

Подмярка 1.1 за професионално обучение ще стартира с 15,6 млн. лв.

Подмярка 1.1 за професионално обучение ще стартира с 15,6 млн. лв.

Могат да кандидатстват висши училища, звена от Селскостопанска академия, професионални гимназии и центрове за обучения. Максималната стойност на проект е 1 млн. евро Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 години публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания […]

Read more ›
Почина Жорж Ганчев – човекът, който пееше и рецитираше класиците

Почина Жорж Ганчев – човекът, който пееше и рецитираше класиците

Почина Жорж Ганчев – вечно засменият политик, който не приемахме сериозно. Дали защото се бе завърнал след промените през 1989 г. в България от Холивуд, дали защото все ни разсмиваше, дори когато говореше истини. Култова остана репликата му: „Не ме гледай умно, българино!“ Жорж Ганчев създаде партията Български бизнес блок, беше неуспешен кандидат за президент през 1992 г., а също […]

Read more ›
Новият регистър за биологични оператори стартира с 14 контролиращи лица

Новият регистър за биологични оператори стартира с 14 контролиращи лица

Създаден е електронен регистър за операторите и подизпълнителите, които произвеждат, преработват, търгуват, съхраняват или внасят биологични продукти, съобщиха от МЗХГ. Целта е осигуряване на цялостен мониторинг на биологичното производство в страната, съгласно изискванията на регламентите на Европейския съюз. От днес, 19 август, контролиращите лица са длъжни да започнат да въвеждат в него информация за идентификация на площи, животни, пчелини и […]

Read more ›