Archive for септември 18th, 2019

Най-после: Със закон се забраняват у нас фермите за норки

Най-после: Със закон се забраняват у нас фермите за норки

В страната има две предприятия с 130 000 животни за добив на ценни кожи, които се умъртвяват по мъчителен за тях начин Фермите за норки ще бъдат забранени у нас, след като се приемат поправките в Закона за ветеринарномедицинската дейност, които са внесени за разглеждане в Народното събрание. Утре, 19 септември, Комисията по земеделие, храни и гори ще разгледа на […]

Read more ›