Archive for септември 20th, 2019

Обнародвани са нормативни промени, които касаят МИГ и кандидатите по лозаро-винарската програма

Обнародвани са нормативни промени, които касаят МИГ и кандидатите по лозаро-винарската програма

В днешния брой 74-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани изменения в Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители. Промените касаят местните инициативни групи (МИГ), които са […]

Read more ›