Archive for октомври 18th, 2019

Обвързаната помощ, екосхемите и начинът за намаляване на субсидията за площ за големите ще се решават от политици

Обвързаната помощ, екосхемите и начинът за намаляване на субсидията за площ за големите ще се решават от политици

На заседанието за реформата в ОСП след 2020 г., проведено в Брюксел Финландското председателство е предложило за дискусия някои изменения в проекта на регламент за стратегическите планове в частта за директните плащания, финансовите разпоредби и стратегическия план. Няколко държави членки, включително България, отново са обърнали внимание на важността на обвързаната подкрепа и необходимостта от осигуряване на достатъчно високи нива на […]

Read more ›
Растителнозащитната асоциация ще връчи награда „Най-отговорен земеделски стопанин“

Растителнозащитната асоциация ще връчи награда „Най-отговорен земеделски стопанин“

Във вторник, 22 октомври, Асоциация растителнозащитна индустрия България /АРИБ/ ще връчи наградата „Най-отговорен земеделски стопанин“. Събитието е част от Годишната конференция „За чисто земеделие и сигурна околна среда“. Наградата ще бъде връчена в Големия колегиум на Министерството на земеделието, храните и горите. Организаторите ще разкажат как България се е класирала в челните места сред най-ефективните системи за събиране на пластмасови […]

Read more ›
МЗХГ увеличава санкциите при неспазване на условия по мярка 10 „Агроекология и климат“

МЗХГ увеличава санкциите при неспазване на условия по мярка 10 „Агроекология и климат“

Санкциите при неспазване на някои условия, поставени пред бенефициенти по мярка 10 „Агроекология и климат“, ще бъдат увеличени. Засега това е само предложение на зам.-министър Лозана Василева, което ще стане факт след като министърът на земеделието издаде заповед, базирана на него. Зам.-министърът предлага санкцията за животновъди, които не представят писмено разрешение от съответната развъдна организация или от Изпълнителната агенция по […]

Read more ›
Агрометеорология: Лятото продължава, сеитбата на житни също

Агрометеорология: Лятото продължава, сеитбата на житни също

Драгомир Атанасов, агрометеоролог в НИМХ През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще продължат да се определят от сухо време и температури над климатичната норма. Лимитиращ фактор за началните етапи от развитието на засетите вече посеви с есенни култури ще бъде недостигът на вода в горните почвени слоеве. През периода изтичат оптималните агротехнически срокове за сеитбата на пшеница в Южна България. […]

Read more ›
Новият устройствен правилник на МЗХГ вече е в сила

Новият устройствен правилник на МЗХГ вече е в сила

Новият Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) е обнародван в „Държавен вестник“ от 18 октомври 2019 г. и вече е в сила. В него правомощията на земеделския министър са по-конкретизирани и обхватни. Преструктурирани са и няколко дирекции. Дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ е разделена на две дирекции, в които работят съответно 14 и 20 служители. Функциите в […]

Read more ›