Archive for декември 9th, 2019

Градинарите искат в зелената архитектура да се вгради капково напояване и хранене

Градинарите искат в зелената архитектура да се вгради капково напояване и хранене

Четири браншови организации предлагат в средващия програмен период схемата за затревени междуредия по мярка 10 да бъде заменена с прилагането на капково напояване Националният съюз на градинарите в България предлага в зелената архитектура на програмния период 2021-2027 г. да бъде вградено подпомагане прилагането на капково напояване и хранене с торове през капковата система (феригация) на плодовете и зеленчуците. Това е […]

Read more ›
НАЗ предлага на МЗХГ нова еко-технология за полски култури след 2021 г.

НАЗ предлага на МЗХГ нова еко-технология за полски култури след 2021 г.

Консервационното земеделие е с малък брой почвени обработки, директна сеитба, намалено ползване на торове и пестициди От НАЗ посочват, че за прилагането й са необходими инвестиции в машини, обучение, консултантски услуги След представянето на SWOT анализ II за околна среда и климат (на 3 декември в Пловдив) бе проведено обсъждане на бъдещите зелените мерки. Част от тях ще са задължителни […]

Read more ›
Владимир Владимиров

Защо контролът на инвазивни видове ще бъде част от зелените практики на фермерите след 2021 г.

Растения, проникнали у нас преди стотици години, са по-издържливи и агресивни от типичната българска флора Контролът върху инвазивните растителни видове ще бъде част от зелените изисквания към земеделците в следващата Обща селскостопанска политика. Част от тях са внесени още от времето на Колумб в Европа и постепенно са стигнали до нашите земи. Някои от инвазивните растения – треви, храсти и дървета, […]

Read more ›
Борсата в Чикаго

Продавачите на хлебна пшеница искат с 25% повече от фуражната

В подкръг „Зърно“ на Софийска стокова борса АД след сделките от миналата седмица, началото на декември при хлебната пшеница от място донесе цени на предлагане от 390.00 до 350.00 лв/тон, търсенето остава на 320.00-340.00 лв/тон. При фуражната пшеница купувачите са на 280.00-290.00 лв/тон, а продавачите са близо на 300.00-310.00 лв/тон. Така максималната разлика в офертите „продава“ между хлебната и фуражна […]

Read more ›
Днес е празникът на Света Анна – майка на Дева Мария, баба на Иисус

Днес е празникът на Света Анна – майка на Дева Мария, баба на Иисус

На 9 декември православната църква чества зачатие на Света Анна. Този празник е тясно свързан с празника на Рождество на Пресвета Богородица. На него се почита зачатието на Света Анна – майка на Богородица. Света Анна е сочена от традицията за майка на Дева Мария и баба на Иисус Христос. Тя е потомка на известен род – Аароновия. Култът към […]

Read more ›