Archive for януари 14th, 2020

Обнародвани са промени във финансирането по Лозаро-винарската програма

Обнародвани са промени във финансирането по Лозаро-винарската програма

Средствата за инвестиции в предприятия са увеличени, за преструктуриране и конверсия на лозя са намалени В днешния брой№4 на „Държавен вестник“ от 14 януари 2020 г. е обнародввана променената Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019–2023 г. С промените се връща мярката „Събиране на реколтата […]

Read more ›