Archive for януари 15th, 2020

Подкрепата за създаване на мини мандри ще е над 720 хил. лв.

Подкрепата за създаване на мини мандри ще е над 720 хил. лв.

Ресурс от 1 452 500 лева за 2019 г. утвърди УС на ДФ „Земеделие“ по схемата за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”. С този ресурс ще бъдат финансирани поетите ангажименти по сключени договори от 2019 г. в размер на близо 720 хил. лева, както и одобрените проекти от предстоящия нов […]

Read more ›
Фермерският пазар в добрите времена

Стартира помощ за оборудване на производители, които директно търгуват

Бюджетът е 150 хил. лв., подкрепата е 50% от инвестицията Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди финансов ресурс в размер на 150 000 лв. за 2020 г. по схема за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски стопани, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от селскостопански животни”. Схемата за […]

Read more ›
И тази година животновъди ще бъдат подпомогнати с по 25 хил. лв. за доилни апарати

И тази година животновъди ще бъдат подпомогнати с по 25 хил. лв. за доилни апарати

УС на ДФ „Земеделие” утвърди 2 000 000 лв. финансов ресурс по схемата „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“ за 2020 г. Срокът на действие на схемата е до 31.12.2020 г. Нотифицираният максимален бюджет по схемата за периода е 2 млн. лева. През 2019 г. са одобрени […]

Read more ›
Помощта за инвестиции при плодове и зеленчуци се увеличи на 18,6 млн. лв.

Помощта за инвестиции при плодове и зеленчуци се увеличи на 18,6 млн. лв.

Субсидиите са до 120 хил. лв. и покриват 50% от разходите УС на ДФ „Земеделие“ одобри финансов ресурс от 18 600 000 лева за 2020 г. по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“. По предложение на браншовите организации в сектор Плодове и зеленчуци в схемата се включват инвестиции в машини, […]

Read more ›
Подкрепа в растителната защита и за маслодайните рози

Подкрепа в растителната защита и за маслодайните рози

Маслодайната роза за първи път влиза в обхвата на подпомагане по схемата “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. По предложение на бранша Министерство на земеделието, храните и горите пренотифицира държавната помощ. В тази връзка беше увеличен и бюджетът по схемата с […]

Read more ›