Archive for февруари, 2020

Заявленията по мярка 10 тръгват на 2 март. Биопроизводителите чакат ЕК за новия прием по мярка 11

Заявленията по мярка 10 тръгват на 2 март. Биопроизводителите чакат ЕК за новия прием по мярка 11

Биопроизводителите чакат ЕК за новия прием по мярка 11 от Кампания 2020 Нови ангажименти и разширяване на площите с до 10 ха се допускат единствено в направлението пасторализъм в мярка 10 Заповед на земеделския министър определи като начална дата 2 март за приемане на заявления по директните схеми и мерки в Кампания 2020. В заповедта се посочват единствено мярка 11 […]

Read more ›
Март: Валежи около и над нормата, температури до -8º ще застрашат цъфнали овошки

Март: Валежи около и над нормата, температури до -8º ще застрашат цъфнали овошки

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ Високите за сезона температури през втората половина на февруари възобновиха вегетацията на голяма част от зимуващите земеделски култури. През първото десетдневие на март 2020 агрометеорологичните условия отново ще се определят от наднормени температури. Прогнозираното топло време в началото на месеца, с максимални температури до 18-19°С, ще активизира вегетационните процеси при есенните посеви и овощните култури […]

Read more ›
Определени са компенсационните плащания по новата подмярка 13.3

Определени са компенсационните плащания по новата подмярка 13.3

Отпадналите от подмярка 13.2 ще получат по 25 евро/ха Бенефициентите по новата подмярка 13.3 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения“ към мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР, чиито обхват тепърва ще бъде обявен, ще получат компенсационни плащания, близки до тези на 13.2. Техният размер вече е определен в обнародваните днес […]

Read more ›
Обнародвани са важни промени в Наредба 3 за директните плащания

Обнародвани са важни промени в Наредба 3 за директните плащания

Площите, които са заети с незаявени зеленчуци за обвързано подпомагане, ще се считат за наддекларирани МЗХГ и ДФЗ ще проверяват дали се спазват минимални агротехнически изисквания в отглеждането на културите, а също и за растителни остатъци За първите 100 крави и 200 овце/кози помощта се увеличава Ще се подпомагат биволи на възраст 27 и повече месеци Важни промени в правилата […]

Read more ›
Маслиновата градина на Зографския манастир в Атон

Помощ до 0,83 евро/тон/ден за складиране на зехтин бе постигната на последната тръжна сесия

По схемата Помощи за частно складиране на маслиново масло, приета през ноември 2019 г., днес бе проведена последната тръжната процедура. Като цяло схемата обхваща общ обем от 213 500 тона зехтин, които представляват около 27% от общите запаси в ЕС в началото на пазарната 2019/20 година. Четвъртата и последна тръжна процедура приключи с максимална помощ от 0,83 евро на ден за тон зехтин с […]

Read more ›