Archive for февруари 1st, 2020

Засега проекти с над 27,86 точки по мярка 6.3 с шанс за финансиране

Засега проекти с над 27,86 точки по мярка 6.3 с шанс за финансиране

Проектните предложения на кандидатите по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ са интегрирани от ИСУН в ИСАК (Интегрираната система за администриране и контрол) на ДФ „Земеделие“. ИСАК дава възможност да се анализира информацията за размера на поисканата от кандидатите финансова помощ и заявените точки по критериите за подбор. Това е втори прием по подмярката, който премина при […]

Read more ›
От ляво надясно: Николай Вълканов, Христо Кумчев, Ангелос Георгиу, Ивайло Пехливанов, Габриела Баранска, Микеле Санторели

InteliFresh: Не парите, а нежеланието да се сдружават, е най-голямото препятствие пред производителите на плодове и зеленчуци

Сдружаването на фермерите бе лайтмотивът на третото издание на InteliFresh Сдружаването – това бе ключовата дума на третото издание на форума за плодове и зеленчуци „InteliFresh 2020″, който се проведе на 31 януари в София. Темата бе отворена още в началото на срещата от Габриела Баранска, която управлява заготовка и търговия на едро с плодове и зеленчуци. Тя посочи, че […]

Read more ›