Archive for февруари 17th, 2020

ЕК подкрепи проекти на 9 държави за 101 млн. евро по програмата LIFE

ЕК подкрепи проекти на 9 държави за 101 млн. евро по програмата LIFE

Европейската комисия (ЕК) обяви днес инвестиция в размер на 101,2 милиона евро за най-новите проекти по програмата LIFE за действие в областта на околната среда и климата. Финансирането ще подкрепи 10 мащабни проекта за опазване на околната среда и климата в девет държави-членки, подпомагайки прехода на Европа към устойчива икономика и неутралитет на климата. Тези проекти са разположени в Кипър, Естония, Франция, Гърция, Ирландия, […]

Read more ›
ДФЗ преведе 4,5 млн. лв. по училищните схеми

ДФЗ преведе 4,5 млн. лв. по училищните схеми

ДФ „Земеделие“ преведе близо 4,5 млн. лв.( 4 492 746 лв.) по двете схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната 2019/2020. От тях близо 3,8 млн. лв. (3 749 671 лв.) са за реализирани доставки на мляко и млечни продукти, на пресни плодове и зеленчуци в училищата и детските градини. Останалите средства, в размер на 743 074 лв., са […]

Read more ›
Стопани могат да загубят до 75% от обезщетенията при епизоотия

Стопани могат да загубят до 75% от обезщетенията при епизоотия

Нова Наредба за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове въвежда коефициенти за редукция на обезщетенията, които се изплащат на животновъдите. Намаляването им може да бъде от 10 до 75%. В старата, действаща и в момента наредба, не бяха предвидени намаления на обезщетенията. Съществуваха текстове в кои случаи те не се изплащат – при […]

Read more ›
Инфлуенца по патици в Раковски, още 25 стопанства наоколо застрашени

Инфлуенца по патици в Раковски, още 25 стопанства наоколо застрашени

След 10 месеца без птичи грип най-населеният с патици район в странага го прихвана Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира първо огнище през 2020 година на Инфлуенца по птиците в България днес, 17 февруари 2020 г. Диагнозата Инфлуенца H5N8 е потвърдена Националната референтна лаборатория. В момента на регистриране на огнището във фермата се отглеждат 5 830 патици-мюлари от четири […]

Read more ›
Условия по мярка 6.3: Приоритетни са по-малките стопани на овце, кози, свине и птици

Условия по мярка 6.3: Приоритетни са по-малките стопани на овце, кози, свине и птици

Бюджетът ще е 6 млн. евро, не е предвиден минимален размер на помощта Земеделското министерство публикува проекти на документи преди отварянето на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР. Срокът за коментари по тях е до 24 февруари. Тазгодишният прием ще подпомогне онези, при които над 50% от икономическия размер на стопанството, измерен в СПО, се формира […]

Read more ›