Archive for март 8th, 2020

Мярка 6.3 отворена! 410 стопани на птици, овце, кози и прасета ще получат подпомагане

Мярка 6.3 отворена! 410 стопани на птици, овце, кози и прасета ще получат подпомагане

Подмярката бе отворена на 6 март, а финалът за кандидатстване ще е на 15 май От петък, 6 март, стартира целеви прием на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Подмярката ще остане отворена до 15 май. Във връзка с установените в […]

Read more ›