Archive for март 17th, 2020

Професионалните организации се включват в мярката за промоция на вино

Професионалните организации се включват в мярката за промоция на вино

Промени в Наредба 6 за Лозаро-винарската програма увеличават европейската финансова помощ до 60% Професионалните организации, работещи основно в лозаро-винарския сектор, също ще могат да кандидатстват за участие по мярката „Популяризиране в трети държави„. Възможност за това дават промени в Наредба 6/2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Програмата за подпомагане на лозаро-винарския сектор (2019/2023 г.), които са обнародвани […]

Read more ›
ДФЗ: Заявленията за държавна помощ ще се подават електронно по образци

ДФЗ: Заявленията за държавна помощ ще се подават електронно по образци

Земеделските стопани, които искат да заявят финансова подкрепа по схемите на  държавните помощи, могат да подават заявленията си по електронна поща до областите дирекции на ДФ „Земеделие“ (ДФЗ). Това са част от мерките, които институцията налага във връзка с ограничаване опасността от разпространение на коронавирус (COVID-19) и гарантиране на непрекъснат процес за обслужване на бенефициентите, съобщиха от фонда. За улеснение […]

Read more ›