Archive for април 8th, 2020

Царски орел

702-ма получиха 18 млн. лв. по орнитологичните направления

Държавен фонд „Земеделие“ преведе още близо 18 млн. лв. (17 988 138 лв.) по мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020 г. Подпомагане получиха 702 земеделски стопани. Изплатените средства по мярката за Кампания 2019 са за кандидати с поети ангажимент по направления „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.1)“ […]

Read more ›
Остатъчни пестициди са открити в под 5% от храните в ЕС

Остатъчни пестициди са открити в под 5% от храните в ЕС

EFSA (Европейски орган за безопасност на храните) публикува доклад за остатъците от пестициди, открити в храните в Европейския съюз през 2018 г. Докладът се основава на данни от официалните национални контролни дейности, осъществявани от държавите-членки на ЕС, Исландия и Норвегия и включва както целенасочена, така и случайна извадка. През 2018 г. са анализирани общо 91 015 проби, 95,5% от които […]

Read more ›
При данъчни ревизии НАП ще обменя елоктронно данни с банки, общини и други

При данъчни ревизии НАП ще обменя елоктронно данни с банки, общини и други

Националната агенция за приходите ще обменя електронно информация с банки, застрахователи, общини и други ведомства във връзка с извършвани ревизии и проверки на техни клиенти. Това е възможно с внедряването на две нови електронни услуги, достъпни с квалифициран електронен подпис /КЕП/, с което общият брой на е-услуги на НАП надхвърля 140. От днес организациите, които не са страни в контролни […]

Read more ›
Набирането на сезонни работници – през бюрата по труда

Набирането на сезонни работници – през бюрата по труда

Всички производители, които имат нужда от сезонни работници за прибиране на реколтата, трябва да заявят числото на берачите, които са им необходими, в бюрата по труда. От своя страна регистриралите се безработни, обявили желание да започнат работа във ферми, ще бъдат информирани за свободните места, които земеделските стопани са обявили. Това съобщиха днес на брифинг земеделският министър Десислава Танева и […]

Read more ›
Снимка от архива на Агро Пловдив

5 млн. лв. de minimis за български търговци, които продават оранжерийни домати, краставици, пипер

Ще се подпомогнат дружества с поне 3 търговски обекта в една или съседни области при ставки 600 лв./т домати, 400 лв. краставици, 800 лв. за пипер Управителният съвет на ДФ „Земеделие” разпредели 5 млн. лв. по схемата de minimis в помощ на българските оранжерийни производители при реализацията на произведените от тях пресни зеленчуци. Помощта е част от мерките, които се въвеждат […]

Read more ›