Archive for април 18th, 2020

Иисус слиза в царството на мрака

Велика събота: Скръб без надежба до мига на чудото

На Велика събота отбелязваме погребението на Исус Христос, извършено от Йосиф и Никодим. По обичая на юдеите двамата снели пречистото тяло от кръста, обвили го в пелени с благовония и го положили в нов каменен гроб в Йосифовата градина, която се намирала недалче от Голгота. При погребението на Иисус присъствали Мария Магдалина, майка на Яков и Йосиф. „Заедно с тялото на Иисус учениците […]

Read more ›