Archive for май 5th, 2020

Все по-реално изглежда новият програмен период да започне от 2023 г.

Все по-реално изглежда новият програмен период да започне от 2023 г.

В аванс ще се изтеглят средства от следващата ОСП, за да се финансират преходните 2021-2022 г. при необходимост Комисията по земеделие на Европейския парламент прие своята позиция относно преходните правила за Общата селскостопанска политика (ОСП) в края на април. Мандатът за тристранните преговори (триалог) със Съвета на ЕС и с ЕК беше приет. Докладът на Елси Катайнен беше приет с […]

Read more ›