Archive for май 25th, 2020

Подмярка 16.4 за къси вериги и местни пазари на старта: 3-годишно финансиране до 391 хил. лв.

Подмярка 16.4 за къси вериги и местни пазари на старта: 3-годишно финансиране до 391 хил. лв.

Публикуван е проект на насоките по подмярката За обществено обсъждане е публикуван на страницата на земеделското министерство проект на Насоки за кандидатстване по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от ПРСР. Подмярката е за подпомагане на късите вериги на доставки и създаване и популяризиране на местни пазари. Общият размер на безвъзмездната финансова […]

Read more ›