Archive for юни 30th, 2020

Помощта за съхранение на вино стартира след две седмици

Помощта за съхранение на вино стартира след две седмици

Винарите ще получат 0,04 лв./литър за месец, за периода 4 май – 20 септември От 13 до 24 юли ще се проведе прием по мярка „Кризисно съхранение на вино“. Това е петата мярка от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г., по която ДФ „Земеделие“ отваря прием от началото на 2020 година. Мярката ще се прилага […]

Read more ›
121 проекта по неземеделската мярка 6.4.1. са одобрени за финансиране

121 проекта по неземеделската мярка 6.4.1. са одобрени за финансиране

ДФ „Земеделие“ одобри 121 проекта по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Те са с обща стойност на одобрената субсидия от над 34 млн. лв. В рамките на процедурата чрез ИСУН бяха подадени общо 270 проектни предложения, с обща стойност на заявената субсидия от над 74 млн. лева. Разпределеният бюджет по процедурата […]

Read more ›