Archive for юли 5th, 2020

С над 15 млн. лв. бюджет мярка 16.4 за местни пазари и къси доставки е на прага

С над 15 млн. лв. бюджет мярка 16.4 за местни пазари и къси доставки е на прага

До седмица ще стартира приемът по подмярка 16.4 “Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от ПРСР 2014-2020 г. Тя е насочена към късите вериги за доставка и местните пазари.  Това каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева по време на официалното откриване на първия фермерски пазар в град Враца. По думите […]

Read more ›
Удобна ли е ви ПРСР, за да модернизирате стопанството си?

Удобна ли е ви ПРСР, за да модернизирате стопанството си?

Фондация Смарт Агростарт търси с анкета вашата преценка за качествата и недостатъците в инвестиционните мерки по програмата Пред прага на следващия програмен период Фондация Смарт Агростарт изследва в рамките на проекта „Заедно за българското село!“ обществения отглас за инвестиционните мерки в Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Програмата без съмнение ще продължи да действа и през мандата на земеделския […]

Read more ›
Чикагската борса

Международният борсов пазар повиши цените на пшеница и царевица, българският е пас

Началото на месец юли донесе нови колебания в цените на основните зърнени контракти по световните борсови пазари, съобщава Софийска стокова борса. Пшеницата в САЩ обърна тренда и се повиши с 9.00 долара до 213.00 щ.д./тон, тази във Франция качи 4.00 евро до 184.00 евро/тон. За поредна седмица цената в Украйна не се промени – 197.00 щ.д./тон в Русия спад с […]

Read more ›
До 30 септември животновъдите могат да кандидатстват по мярка 4.1

До 30 септември животновъдите могат да кандидатстват по мярка 4.1

В края на тази седмица стартира приемът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на ПРСР 2014-2020 г. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30 септември 2020 г. Общият бюджет на приема е 58 674 000 лв. Субсидията е 50 % от общия размер на допустимите разходи за проектно предложение. Минималният […]

Read more ›