Archive for юли 29th, 2020

Светлана Боянова за ТРГ: Няма да участвам в този цирк

Светлана Боянова за ТРГ: Няма да участвам в този цирк

Светлана Боянова – бивш зам.-министър на земеделието, настоящ председател на създадения от нея Институт за агростратегии и иновации и един от най-компетентните експерти в страната по европейските политики и възможностите за прилагането им, написа коментар в своя ФБ профил относно проведното днес първо заседание на Тематичната работна група, създадена да разработи националния стрратегически план за ОСП след 2020 г. Впрочем, […]

Read more ›
Тематичната група, която ще изработи стратегическия план за ОСП 2021-2027, с първо заседание

Тематичната група, която ще изработи стратегическия план за ОСП 2021-2027, с първо заседание

Всички заинтересовани лица могат да участват в заседанията, обяви зам.-министър Кръстева Всички заинтересовани лица могат да участват в заседанията, обяви зам.-министър Кръстева Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г. проведе заседание. В заседанието, освен членовете освен членовете на ТРГ, взеха участие и представители на всички земеделски браншови организации и […]

Read more ›
ДФЗ обезщетява стопанина на отровените крави с 37 хил. лв.

ДФЗ обезщетява стопанина на отровените крави с 37 хил. лв.

ДФ „Земеделие“ (ДФЗ) ще обезщети Стоян Господинов, чието стадо от 28 крави бе отровено след водопой на река Марица край Димитровград. Управителният съвет на ДФ „Земеделие“  отпуска индивидуална помощ de minimis на засегнатия фермер. Господинов ще получи 37 034  лв. за компенсиране на щети и пропуснати ползи, вследствие на загиналите по време на водопой на 27 юли 2020 г. 28 едри […]

Read more ›
За 5 години МЗХГ и ДФ „Земеделие“ са финансирани по мярка 20 от ПРСР с общо над 58 млн. лв.

За 5 години МЗХГ и ДФ „Земеделие“ са финансирани по мярка 20 от ПРСР с общо над 58 млн. лв.

Отчет на разходите на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) по мярка 20 „Техническа помощ“ от Програмата за развитие на селските райони показва, че за периода 2015-2019 г. двете институции са получили общо около 58 300 000 лева. Обобщената информация е публикувана на страницата на МЗХГ. Земеделското министерство чез управляващия орган – дирекция „Развитие […]

Read more ›
18 лозари са се възползвали от мярката „Събиране на реколтата на зелено“

18 лозари са се възползвали от мярката „Събиране на реколтата на зелено“

Без реколта остават 558 хектара лозя 18 заявления на обща стойност над 1,5 милиона лева са подадени от лозари по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. Общата площ, заявена за подпомагане от бенефициентите, е 558,0132 ха. До 20 юли лозарите можеха да събират реколтата на зелено. Припомняме, че […]

Read more ›