Archive for август 18th, 2020

При следващия прием по мярка 16.1 таванът ще се удвои до 2 млн. евро

При следващия прием по мярка 16.1 таванът ще се удвои до 2 млн. евро

В оперативните групи ще се включат институтът към БАБХ и производители на ветеринарно-медицински продуктии фуражи. Животновъдството ще е във фокуса на приема Финансирането на малки пилотни проекти, подадени от Местните инициативни групи ще се увеличи от 15 000 на 100 000 евро Поредно изменение на ПРСР 2014-2020 г., предложено от Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014-2020 и одобрено от Европейската […]

Read more ›
Със 100% финансиране тръгна мярка 5.2 за възстановяване на засегнати от болести ферми

Със 100% финансиране тръгна мярка 5.2 за възстановяване на засегнати от болести ферми

Таванът на безвъзмездната помощ за един бенефициент е към 2 млн. лв., а общият бюджет е 15,6 милиона От днес стартира приемът по подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Подмярката […]

Read more ›
БАСЗЗ отчита първия етап от благотворителната кампания срещу Ковид-19

БАСЗЗ отчита първия етап от благотворителната кампания срещу Ковид-19

Подпомогнати са 9 болници, 4 институции и две семейства в общо 32 населени места За близо пет месеца благотворителната кампания инициирана от членовете на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) подпомогна девет болници, четири институции и семействата на двама починали медици. Помощта обхвана 32 населени места и бе съобразена изцяло с нуждите на дарените. От БАСЗЗ уточняват, че […]

Read more ›
До края на 2015 г. трябва да приключи пълното заснемане на земеделските площи в страната

Областните дирекции „Земеделие“ започнаха теренни проверки

Министерство на земеделието, храните и горите стартира специализираните теренни проверки на физически блокове (ФБл) , чрез които ще бъдат обновени данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) за кампания 2020. Целта е да се установи дали площите във ФБл, както и заявените извън обхвата на слоя „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2020 г., отговарят нa критериите за […]

Read more ›
ЕК очаква 8% по-високи добиви от слънчоглед

ЕК очаква 8% по-високи добиви от слънчоглед

Европейската комисия (ЕК) оценява производството на маслодайните култури през 2020 г. на 29 милиона тона, което е почти три процента над нивото от предходната година, съобщава Топаграр. Плюсът на реколтата от слънчоглед е особено силен. Това се основава както на разширяване на площ от два процента, така и на увеличение на добива с шест процента в сравнение с предходната година. Следователно с […]

Read more ›