Archive for август 24th, 2020

България ще получи 511 млн. евро заем от ЕК за подкрепа на работещите

България ще получи 511 млн. евро заем от ЕК за подкрепа на работещите

Европейската комисия представи предложения пред Съвета на ЕС за решения за отпускане на финансова подкрепа в размер на 81,4 милиарда евро на 15 държави-членки по инструмента SURE. Това е една от трите мрежи за безопасност, договорени от Европейския съвет за защита на работниците, бизнеса и страните. България е в редицата на 15-те с 511 млн. евро размер на подкрепата. Белгия, […]

Read more ›
Консервните предприятия преработват от свои градини 5% от плодовете и 3% от зеленчуците

Консервните предприятия преработват от свои градини 5% от плодовете и 3% от зеленчуците

Български са 45 на сто от плодовете и 86% от зеленчуците Консервните предприятия са преработили през 2019 г. 114 000 тона пресни плодове и 105 300 т пресни зеленчуци, а общата готова продукция е била почти 176 000 тона. Това са обобщените от МЗХГ данни, получени от 223 предприятия. С най-голям дял от преработените плодове са ябълките, черешите и прасковите. Общо […]

Read more ›
Мобилно приложение на FAO и MammalNet помага за откриване на АЧС при диви свине

Мобилно приложение на FAO и MammalNet помага за откриване на АЧС при диви свине

Информацията подобрява превенцията срещу Африканска чума по свинете 24 август 2020 г. Будапеща, Унгария – Африканската чума по свинете (АЧС) може да се предава по най-различни начини, включително чрез естественото движение на дивите свине. Вирусът е еднакво смъртоносен за свине и диви свине. Следователно, тестването на мъртви диви свине за вируса на АЧС е най-надеждният начин за ранно откриване (и реагиране на) на болестта в […]

Read more ›
Мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя“ е отворена за седмица

Мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя“ е отворена за седмица

От днес, 24 август, до 31 август, включително се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. Документи по мярката се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФ „Земеделие“, ул. Гусла 3, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“. […]

Read more ›
Кандидатите по мярка 5.2 не уведомяват екоинспекциите за намеренията да закупят животни

Кандидатите по мярка 5.2 не уведомяват екоинспекциите за намеренията да закупят животни

Кандидатите по подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ не уведомяват съответните регионални инспекции по околна среда и води (РИОСВ) и басейновите дирекции за намеренията си да закупят животни. Това отговаря Министерството по околна реда и води на запитване на аграрното ведомство. Приемът […]

Read more ›