Archive for октомври 14th, 2020

1,1% дефлация от началото на 2020 г. заради поевтиняване на аграрни стоки и туризъм

1,1% дефлация от началото на 2020 г. заради поевтиняване на аграрни стоки и туризъм

През септември централното газоснабдяване е с най-високо увеличение при нехранителните стоки и услуги Индексът на потребителските цени за септември 2020 г. спрямо август 2020 г. е 99.4%, т.е. месечната инфлация е минус 0.6%. Инфлацията от началото на годината (септември 2020 г. спрямо декември 2019 г.) също е отрицателна – минус 1.1%, а годишната инфлация за септември 2020 г. спрямо септември […]

Read more ›
С данъчни промени облекчават вноса и износа на селскостопански стоки, някои храни и горива

С данъчни промени облекчават вноса и износа на селскостопански стоки, някои храни и горива

Стоките ще се декларират допълнително, което ще намали времето за обслужване и контрол Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и предложи на Народното събрание да го приеме. Промените са във връзка с необходимостта от усъвършенстване на нормативната уредба, регламентираща отделните административни производства в ДОПК, включително производствата по данъчно-осигурителен контрол, фискалният контрол […]

Read more ›
Земеделските министри в ЕС са пред съгласие за реформата на ОСП

Земеделските министри в ЕС са пред съгласие за реформата на ОСП

Съветът на Европейския съюз по земеделие и рибарство ще заседава на 19-20 октомври в Люксембург, съобщиха от правителството след днешното редовно заседание. Очаква се Съветът да постигне общ подход по Пакета за реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. За България остават важни елементи от пакета като гъвкавостта по отношение на прилагането на еко-схемите, запазването на преходната национална […]

Read more ›
Европарламентът одобри над 2,4 млрд. евро за 2021 г. за възстановяване на земеделие, храни и селски райони

Европарламентът одобри над 2,4 млрд. евро за 2021 г. за възстановяване на земеделие, храни и селски райони

Над 37% от допълнителното финансиране от Фонда за възстановяване ще са за околна среда и климат и поне 55% – за стартиране на бизнес на млади фермери и инвестиции в стопанства Евродепутатите искат помощта за начинаещи млади фермери да бъде до 100 000 евро Комисията по земеделие в Европарламента одобри във вторник планове за бърз, целенасочен и устойчив пакет за […]

Read more ›
ДФ „Земеделие“ и агенцията за земеделско подпомагане в Северна Македония ще си сътрудничат

ДФ „Земеделие“ и агенцията за земеделско подпомагане в Северна Македония ще си сътрудничат

ДФ „Земеделие“, акредитиран да изпълнява функциите на Разплащателна агенция в България, и Агенцията за финансова подкрепа в земеделието и развитието на селските райони (АФПЗРСР) на Северна Македония ще ратифицират меморандум за сътрудничество. За това се договориха директорът на ДФЗ – РА Васил Грудев и директорът на АФПЗРСР Никола Бабовски по време на двустранна работна среща, която се проведе в София. […]

Read more ›