Archive for ноември 4th, 2020

У нас се предлагат камини, коитотоплят с биоетанол

Производители на биоетанол в ЕС алармираха комисията за увеличен внос

От днес, 4 ноември, Европейската комисия (ЕК) въвежда наблюдение на вноса в ЕС на етанол от възобновяеми горива („биоетанол“). В контекста на икономическия спад, причинен от COVID-19, вносът на биоетанол, предлаган на ниски цени, се е увеличил значително през последните месеци. Европейската индустрия за производство на биоетанол предостави доказателства, че по-нататъшното увеличение на вноса би причинило икономическа вреда на сектора. Поради това Комисията […]

Read more ›
САРА: По-високи добиви, повече площи с царевица и по-скъпо зърно до 2025 г.

САРА: По-високи добиви, повече площи с царевица и по-скъпо зърно до 2025 г.

Средносрочните предвиждания за 5 основни зърнени и маслодайни култури в България до 2025 г. направи Центърът за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) към Института по аграрна икономика. Най-общо прогнозите са за увеличаване на добивите от житни култури, повече площи с царевица, но по-малко производство на слънчоглед и по-високи цени на международните пазари. След 2015 г. настъпи известно намаление на […]

Read more ›
Над 100 занаятчии идват на четвъртия Балкански панаир на занаятите

Местните инициативни групи подават проекти по мярка 19.1 до 2 февруари 2021

Бюджетът е 1,752 млн. лв. при минималки разходи от 5 хил. евро и максимални до € 100 000 Стартира приемът за изпълнение на малки пилотни проекти по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Процедурата е част от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР), като целта й е да […]

Read more ›
По-силен контрол върху земеделските субсидиите одобри правителството

По-силен контрол върху земеделските субсидиите одобри правителството

Помощта за акциза върху газьола се удължава до 2023 г. с промени в Закона за подпомагане на земеделските производители Министерският съвет одобри изменения в Закона за подпомагане на земеделските производители. С извършените промени ще се прецизира нормативната уредба в областта на контрола и ефективността на отпусканите средства за подпомагане на земеделските производители. Въвеждат се механизми за по-прецизно определяне на площите, за които […]

Read more ›
Язовир Пясъчник, област Пловдив

„Напоителни системи“ ще разполага с 848 млн. лв., за да възстанови 167 обекта на „Напоителни системи“

Парите за „Дигитално земеделие“ от Националния план за възстановяване ще се използват за изграждане на ЕИСЗ и за подпомагане на земеделците чрез ваучери за прилагането на прецизно земеделие и умни ушни марки Средствата за хидромелиорации, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост, ще се насочат към 267 обекта на държавната компания „Напоителни системи“ЕАД. Това съобщиха за Агро Пловдив от […]

Read more ›