Archive for ноември 13th, 2020

Търговията на ЕС със селскостопански храни е по-добра спрямо непандемичната 2019 г.

Търговията на ЕС със селскостопански храни е по-добра спрямо непандемичната 2019 г.

Износът на свинско месо се е увеличил с 1,8 млрд. евро, а на пшеница – с 1,6 млрд. евро. Основната дестинация на европейският експорт е Китай Въпреки продължаващата криза с Covid-19, търговията със селскостопански храни в ЕС остава не просто силна през първите седем месеца на 2020 г., но и по-успешна спрямо недокоснатата от пандемията 2019 г. Износът на ЕС-27 […]

Read more ›
Нерегистрирани тютюнопроизводители питат могат ли да се запишат като такива за 2018 г.

Нерегистрирани тютюнопроизводители питат могат ли да се запишат като такива за 2018 г.

Нерегистрирани тютюнопроизводители запитаха днес земеделския министър Десислава Танева дали могат да се регистрират като такива за 2018 г., като докажат чрез други документи, че са отглеждали културата през посочената година. Въпросът бе зададен чрез народният представител за Благоевград Стоян Божинов по време на парламентарния контрол. Въпросът е изключително актуален, след като в края на октомври т.г.  Съветът на земеделските министри и […]

Read more ›
Средната заплата в „Селско, горско и рибно стопанство“ е 877 лв. в област Пловдив

Средната заплата в „Селско, горско и рибно стопанство“ е 877 лв. в област Пловдив

Наети лица Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2020 г. са 216.7 хиляди, като нарастват с 2.0 хил. или 0.9% спрямо края на юни 2020 година по предварителни данни на НСИ за област Пловдив. По икономически дейности спрямо края на второто тримесечие на 2020 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение […]

Read more ›
Безплатен онлайн семинар за здравето на почвата на 18 и 19 ноември

Безплатен онлайн семинар за здравето на почвата на 18 и 19 ноември

На 18 и 19 ноември ще се проведе полезен на фермерите онлайн семинар „Добрите практики за здравето на почвите в Европа“. Участието е безплатно. Почвата е най-важният ресурс, който фермерите имат на разположение. Колкото по-здрава е почвата, толкова по-добра ще бъде реколта. Това означава по-високи добиви, по-малко загуби, по-малко оперативни ресурси, по-ниски разходи. Това е истинският фактор за успех. Целта на […]

Read more ›
АУ отново оглави класацията по „Растителна защита“ и „Растениевъдство“

АУ отново оглави класацията по „Растителна защита“ и „Растениевъдство“

Но отстъпи първото място за професионално направление „Животновъдство“ на Тракийския университет В стандартизираните класации на рейтинговата система на висшите ни училища за 2020 г. Аграрният университет в Пловдив запази първото си място в професионалните направления „Растителна защита“ и „Растениевъдство“. В направление „Растителна защита“ АУ води класацията от 2013 г. насам, като през 2012 г. Лесотехническият университет е бил с най-голям […]

Read more ›