Archive for ноември 30th, 2020

Шест мерки в лозаро-винарството обсъди ТРГ

Шест мерки в лозаро-винарството обсъди ТРГ

Шест проекта на мерки в лозаро-винарския сектор за новата ОСП бяха представени за широка дискусия по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г. Финансирането на обсъжданите мерки е по линия на Европейски фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ). Проектът на […]

Read more ›
Акациите са изключително благоприятни за тази цел с обилния си цъфтеж

МЗХГ представи проекти на мерки в горския сектор и подхода ВОМР за новия период

10% от бъдещите залесявания ще са с медоносни дървета Подходът Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) ще се прилага „отдолу – нагоре“ посредством местни инициативни групи Министерство на земеделието, храните и горите представи проекти на инвестиционни мерки в горския сектор, както и подготовката и изпълнението на подхода Лидер/Водено от общностите местно развитие за новата Обща селскостопанска политика 2021-2027г. Това стана […]

Read more ›
Димитър Зоров

Как г-н Зоров председателства и представлява и животновъди, и преработватели?

Две браншови организации, ръководени от него, поискаха едно и също нещо за био фермите, но дали членовете знаят за това? Известният производител на млечни продукти, но също така и говедовъд, овцевъд и козевъд Димитър Зоров направи един и същ коментар за биологичното животновъдство, но от името на две браншови организации. Г-н Зоров е председател и на двете, и това е от […]

Read more ›
Революция в британското селско стопанство! Субсидии само за еко

Революция в британското селско стопанство! Субсидии само за еко

Правителството потвърди еднократно плащане за тези, които решат, че искат да се пенсионират „достойно“ Провинцията на Англия ще се промени радикално след преходния период за Брекзит, потвърди правителството. Ще има повече дървета, ливади и влажни зони, но вероятно и по-малко овце и крави, тъй като спорните субсидии на ЕС за земеделски стопанства се премахват. Министрите казват, че това е най-фундаменталната промяна […]

Read more ›
МЗ забрани влизането на граждани от трети страни до 31 януари

МЗ забрани влизането на граждани от трети страни до 31 януари

Допуска се влизането на български граждани, медицински специалисти, транспортни служители, сезонни работници и други. За пристигащите от определени държави няма да се изисква отрицателен за Ковид-19 текст Министерството на здравеопазването забрани от днес влизане на територията на Република България на граждани на страни извън ЕС, Шенгенското споразумение и списък, посочен в министерска заповед през всички гранични пунктове, с въздушен, морски, […]

Read more ›