Archive for януари 13th, 2021

Чехия въвежда две нови държавни схеми – за преструктуриране на овощни градини и за напояване

Чехия въвежда две нови държавни схеми – за преструктуриране на овощни градини и за напояване

ЕК ще разследва Чехия за подпомагане на големи селскостопански предприятия със средства, предназначени за малки и средни производители Чехия представи на Европейската комисия своите планове за прилагане на две схеми в подкрепа на предприятия, работещи в селскостопанския сектор и независимо от техния размер, за инвестиране в преструктуриране на овощни градини и напояване, съобщиха от Европейската комисия (ЕК). Очакваният бюджет на схемите […]

Read more ›
Държавата ще плаща таксите на студенти, които имат договор с работодател

Държавата ще плаща таксите на студенти, които имат договор с работодател

Министърът на образованието ще утвърждава списък със специалностите, които ще се ползват от тази привилегия Държавата ще заплаща напълно или частично таксите на студенти, които имат сключен договор с работодател за осигуряване на стаж по съответната специалност за периода на обучението и на работно място след успешното му завършване. Това предвижда одобрена от правителството Наредба, която урежда условията за сключване […]

Read more ›
Храните от ферми с хуманно отношение към животни ще имат специален, единен за ЕС, етикет

Храните от ферми с хуманно отношение към животни ще имат специален, единен за ЕС, етикет

Земеделските министри от ЕС са се обединили около решението да се въведе единен за ЕС етикет за храни, произведени във ферми с хуманно отношение към животните. Съветът на министрите е  поръчал на ЕК да представи предложение за хармонизиран етикет, който ще се поставя върху продукти, произведени съгласно стандартите за хуманно отношение към животните, по-високи от тези, заложени в законодателството на […]

Read more ›
С близо 22 млн. лв. от Програмата за селските райони държавата увеличава участието си във Фонда на фондовете

С близо 22 млн. лв. от Програмата за селските райони държавата увеличава участието си във Фонда на фондовете

Министерският съвет прие решение за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (Фонд на фондовете) с парична вноска на стойност от 21 881 480 лв. за сметка на бюджета на Министерството на финансите. Ресурсът е възстановен от операция за финансов инженеринг по „Програмата за развитие на селските райони“ (ПРСР) 2007-2013 […]

Read more ›
Повече пари за мярка 12 „Натура 2000″ и широколентов интернет в селските райони утвърди правителството

Повече пари за мярка 12 „Натура 2000″ и широколентов интернет в селските райони утвърди правителството

Увеличават се защитените зони за диви птици. Компенсаторните субсидии по мярка 12 ще се плащат от 1 март Широколентов интернет ще може да бъде изграден в селските райони в максималния му обхват, след като на днешното правителствено заседание бяха осигурени 42 млн. евро за целта. Сумата е част от общо 70 млн. евро, които се прехвърлят между различни мерки по Програмата […]

Read more ›