Archive for януари 20th, 2021

Германия първа в света ще спре със закон убиването на еднодневни петлета

Германия първа в света ще спре със закон убиването на еднодневни петлета

Германия ще забрани клането на еднодневни мъжки пилета от 2022 г., ставайки първата страна, която го прави, съгласно законопроекта, подписан от кабинета в днес, 20 януари. Пилешките ферми по света традиционно колят милиони петлета, но германските фермери ще трябва да спрат практиката. Вместо това от тях ще се изисква да използват технология, за да предотвратят първоначалното раждане на мъжки пилета, като идентифицират пола […]

Read more ›
ТРГ: Нова схема за климата и околната среда в следващия период

ТРГ: Нова схема за климата и околната среда в следващия период

Нова екосхема предвижда засилена диверсификация на културите в обработваемите земи в Общата селскостопанска политика за периода 2023 – 2027 г. Това стана ясно по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. В земеделски стопанства с обработваема земя до 9.99 ха, […]

Read more ›
Био пчелин

Биопроизводители могат да реагират за грешки в Електронния регистър до 25 януари

Биологичните оператори, които са бенефициенти по мярка 11 “Биологично земеделие” от ПРСР 2014- 2020 за Кампания 2020, могат да подадат писмено заявление/уведомление до своето контролиращо лице за несъответствия/пропуски/грешки с данните в Електронния регистър на биологичните производители, съобщават от Министерството на земеделието, храните и горите. Информацията трябва да съдържа име на оператор, ЕИК/ЕГН, УРН, дейност, обекти и детайлно описание по констатираните […]

Read more ›
ТРГ: Прилагането на интегрирана растителна защита ще се подпомага по мярка „Агроекология и климат“

ТРГ: Прилагането на интегрирана растителна защита ще се подпомага по мярка „Агроекология и климат“

Нов момент в мярката „Агроекология и климат“ ще бъде подпомагането на интегрирано производство на растения, растителни продукти, както и устойчиво управление на продуктите за растителна защита (ПРЗ). Това стана ясно по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г. Ще се финансират […]

Read more ›
Снимки на Петко Симеонов

ТРГ: Подвижни пчелини в зони по Натура 2000 ще бъдат подпомагани по ПРСР в две направления

При обработваемите площи ще има буферни зони с медоносни растения и цветя За първи път сектор „Пчеларство“ ще бъде подпомаган по мярка „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони в новата Общо селскостопанска политика (ОСП 2021-2027г.). Двете направления от мярката ще стимулират дейности за временно разполагане на пчелни семейства в зони Натура 2000 и опазване на пчелни […]

Read more ›