Archive for януари 21st, 2021

Бенефициенти от 2021 г. ще получат по-високи субсидии по мярка 10 „Агроекология и климат“

Бенефициенти от 2021 г. ще получат по-високи субсидии по мярка 10 „Агроекология и климат“

Заради изтичане на досегашния програмен период и закъсняла процедура за започване на новия 7-годишен период, МЗХГ е подготвило изменения на Наредба 7/2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“. Измененията са заради преходния двугодишен период, който ще обхване 2021-2022 г. и имат временен характер. Проектонаредбата въвежда по още една ставка на плащания, която е за площи, заявени след 1 […]

Read more ›
Светът пред криза с ориза: Китай внесе от Индия! Африка се бори за счупените зърна

Светът пред криза с ориза: Китай внесе от Индия! Африка се бори за счупените зърна

Цената на корабният транспорт между Азия и Африка се е удвоила Затягането на глобалните доставки на основни храни и прекъсванията в корабоплаването, причинени от пандемията на коронавируса, повишават цената на ориза, най-важната основна храна за милиарди хора по света. Повишаването на цените на храните е тревожна тенденция в страни, които зависят от вноса, докато цената на ориза е политически чувствителна […]

Read more ›
Службата за съвети в земеделието ще се разшири с 50 мобилни офиса и 11,7 млн. лв.

Службата за съвети в земеделието ще се разшири с 50 мобилни офиса и 11,7 млн. лв.

Очаква се броят на консултираните малки стопани да се увеличи с 15 000 Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще е единственият бенефициент по мярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“, за която са публикувани проектни насоки в сайта на МЗХГ и в ИСУН. Заглавието на процедурата е „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез […]

Read more ›
ЕК пусна за обществено обсъждане разрешение за ГМО царевици

ЕК пусна за обществено обсъждане разрешение за ГМО царевици

Европейската комисия (ЕК) пусна за обществено обсъждане предложение за одобряване на генетично-модифицирани царевици и определи крайни срокове за коментари. Комисията се позовава на оценки на риска, направени от Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) за заявления и на Регламент (ЕО) 1829/2003. Консултациите са отворени за царевица MON 87427 x MON 87460 x MON 89304 x 1507 x MON 87411 […]

Read more ›
ТРГ: В новата ОСП ще се подпомага застраховането на селскостопанските култури и животни

ТРГ: В новата ОСП ще се подпомага застраховането на селскостопанските култури и животни

Нова мярка ще насърчава земеделските стопани да застраховат продукцията си срещу ефектите от неблагоприятни климатични събития и болести по животните в Общата селскостопанска политика  за периода 2021 – 2027 г.  Целта на мярката „Застраховане на селскостопанска продукция“ е решаването на проблемите с управлението на риска чрез съфинансиране с безвъзмездни средства на част от застрахователните премии. Това стана ясно по време […]

Read more ›