Archive for януари 29th, 2021

Инвестиционна мярка ще плаща 50% от разходите на иноваторите в селското стопанство

Инвестиционна мярка ще плаща 50% от разходите на иноваторите в селското стопанство

В електронна Система за знания и иновации в селското стопанство ще се публикуват данни за налични иновации, научни разработки, практики и други знания Нова мярка ще стимулира цифровизацията на земеделските стопанства в ОСП 2023 – 2027 г. По нея ще се подпомагат дейности като прилагане на прецизно земеделие, роботизация на производствените процеси в стопанството и дигитален маркетинг. Това стана ясно по […]

Read more ›
Преработватели и групи на производители получаха 6.7 млн. лв. по мярката „Ковид 3″

Преработватели и групи на производители получаха 6.7 млн. лв. по мярката „Ковид 3″

ДФ „Земеделие“ изплати 6,7 млн. лева  на 164 малки/средни преработватели и организации/групи производители по извънредната подмярка, известна като „Ковид-3″. Периодът, в който кандидатите можеха да подадат заявление по подмярката, бе от 26 октомври до 13 ноември 2020 г. От общо подадените в края на миналата година 211 заявления, одобрени за подпомагане са 194. От фонда припомнят, че в средата на януари […]

Read more ›
За интегрирана растителна защита ще има „субсидии +“ при влагане на микроорганизми в почвата

За интегрирана растителна защита ще има „субсидии +“ при влагане на микроорганизми в почвата

В интервенцията „Агроекология и климат“, която ще се прилага в следващия програмен период, е предвидено подпомагане за фермерите, които извършват интегрирано производство на растения и устойчиво управление на продуктите за растителна защита. Това направление , което досега  липсваше, е залегнало в предложенията на земеделското министерство под №3. Интервенцията „Агроекология и климат“ бе обсъдена на деветото заседание на Тематичната работна група. […]

Read more ›
4 месеца ще е отворена мярката за интернет, въпреки че кандидатът е един и се знае от години

4 месеца ще е отворена мярката за интернет, въпреки че кандидатът е един и се знае от години

59 общински територии с „бели зони“ ще получат широколентова мрежа Стартира мярката за изграждане на широколентов интернет в малките населени места по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.). Целта е в страната да се постигане 100% покритие за достъп от следващо поколение до бърз интернет. Чрез прилагането на подмярка 7.3 ще се насърчи социалното приобщаване и ще се […]

Read more ›
С 34 млн. лв. се отваря мярката за инвестиции във винарни

С 34 млн. лв. се отваря мярката за инвестиции във винарни

Кандидатства се от 1 до 19 февруари  От 1 февруари 2021 г. се отваря приема по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. До 19 февруари 2021 г. ще се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ, съобщава ДФ „Земеделие“. Запазват се и допустимите за финансиране дейности като закупуването на нови машини и съоръжения, свързани […]

Read more ›