Archive for февруари 2nd, 2021

С 23,5 млн. лв. стартира мярка 5.1 за биосигурност във ферми за птици, свине, овце и кози

С 23,5 млн. лв. стартира мярка 5.1 за биосигурност във ферми за птици, свине, овце и кози

Крайният срок за кандидатстване е 5 май С бюджет от 23,5 млн. лв. стартира приемът по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Процедурата е насочена към повишаване на биосигурността в животновъдните стопанства. Прочети още: При […]

Read more ›
Ще има ли пари за местообитания на гъски, царски орел и други по мярка 10 през 2021 г.?

Ще има ли пари за местообитания на гъски, царски орел и други по мярка 10 през 2021 г.?

Проект на заповед на земеделския министър, свързан със приеми на заявления по мерки от ПРСР за директни компенсаторни плащания в Кампания 2021 г., е публикуван на страницата на аграрното министерство (виж заповедта по-долу). Става въпрос за мярка 10 „Агроекология и климат“, мярка 11 „Биологично земеделие“, мярка 12 „Плащания по „Натура 2000″ и Рамковата директива за водите“ и мярка 13 „Плащания за райони […]

Read more ›
В Германия стартира извънредната помощ Ковид-19 за 2021 г.

В Германия стартира извънредната помощ Ковид-19 за 2021 г.

При спад в продажбите, мярката поема определени проценти от разходите за данъци, застраховки, лизинг, наеми и други Извънредната помощ свързана със щетите от Ковид-19 Корона III, е в сила от януари 2021 г. Достъпът до пакета за помощ е значително улеснен от федералното правителство на Германия. Ето защо собствениците на животни и специализирани ферми, които са претърпели значителен спад в продажбите, трябва […]

Read more ›
Внесли сме мляко и млечни продукти за 380 млн. лв., БГ износът е за 200 млн. лв.

Внесли сме мляко и млечни продукти за 380 млн. лв., БГ износът е за 200 млн. лв.

  Скъпите фуражи ще задържат цените на суровото мляко високи Първите оценки на националните сметки в селското стопанство на НСИ показват, че производството на мляко през 2020 г. ще бъде с около 0,9% над производството от 2019 г., цитира Центърът за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) в първия си бюлетин за годината. Изкупните цени са с около 1% под […]

Read more ›
През 2020 г. краставиците са били с 11% по-скъпи, пиперът с 8 на сто

През 2020 г. краставиците са били с 11% по-скъпи, пиперът с 8 на сто

Производството на зеленчуци намаля със 17% през 2020 г., най-силно се видя това при доматите, чиято средногодишна цена намаля с 1 на сто Неблагоприятна за производството на зеленчуци се оказва 2020 г. по данни на НСИ. Брутната продукция е намаляла с 10%, което се дължи основно на свиване на физическото производство. На годишна база се очертава спад на производството с […]

Read more ›