Archive for февруари 16th, 2021

31 проекти по мярка 4.2 от приема през 2018 г. имат шанс за финансиране

31 проекти по мярка 4.2 от приема през 2018 г. имат шанс за финансиране

Проектите са събрали от 70 до 74 точки ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 50 проекта от втория прием  по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г.  Те са подадени в началото на 2018 г. от кандидати по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 чрез ИСУН. Проектните предложения са […]

Read more ›
Зима като никоя друга в Тексас

Зима като никоя друга в Тексас

Зима като никоя друга преживява Тексас. Фермерите са абсолютно неподготвени за рязката смяна на метеорологичните условия и казват, че нито родители им, нито дядовците им помнят някога да е имало такъв студ. А само преди седмица следобедната температура е била 24 градуса. През нощта на на 15 срещу 16 февруари обаче термометърът в източните части на американския щат падна до -12 […]

Read more ›
Готов е новият Наръчник 2021 за кампанията за директни плащания

Готов е новият Наръчник 2021 за кампанията за директни плащания

Министерството на земеделието, храните и горите публикува Наръчник за подпомагане на земеделските стопани при кандидатстването им за директни плащания за кампания 2021 г. В него са разписани основните изисквания за подпомагане  по схемите, както и условията, на които трябва да отговорят стопаните. Документът съдържа актуална информация, необходима на стопаните при подаване на заяления за подпомагане и изпълнение на нормативните изисквания по […]

Read more ›
Обнародван е Законът за пчеларство, а с него и промени в други три закона

Обнародван е Законът за пчеларство, а с него и промени в други три закона

Пчеларство Създаването на Съвет по пчеларство към министъра на земеделието е залегнало в промените в Закона за пчеларство, които са обнародвани в днешния 13-ти брой на „Държавен вестник“ от 16 февруари 2021 г. В Заключителните разпоредби са направени изменения и допълнения на три закона – Закон за подпомагане на земеделските производители, Закон за храните и Закон за водите. В състава […]

Read more ›
Предвидена е помощ за плодови насаждения преди да плододават

Предвидена е помощ за плодови насаждения преди да плододават

За първи път в новата Обща селскостопанска политика  се предвижда обвързано с производството подпомагане за плодови насаждения до встъпването им плододаване. Целта е  да се подкрепят земеделските стопани в техните инвестиционни намерения за създаване на нови насаждения, в развитието и модернизацията на техните стопанства. Допустими бенефициенти са производителите, които стопанисват и заявяват за подпомагане минимум 0,5 ха с плодове от […]

Read more ›