Archive for февруари 25th, 2021

Одобрените по мярка 6.3 малки стопани трябва да подадат в ИСУН 4 документа

Одобрените по мярка 6.3 малки стопани трябва да подадат в ИСУН 4 документа

ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция информира кандидатите, чиито проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г.  са предложени за финансиране, че ще получат уведомителни писма в профилите си в ИСУН. След като получат писмата, бенефециерите трябва да представят също в ИСУН следните документи: Декларация по чл. 25, ал. 2 от […]

Read more ›
Агрометеорология: Бадемите са пред разпукване, житните в масово братене

Агрометеорология: Бадемите са пред разпукване, житните в масово братене

Прогноза за периода 26 февруари – 3 март Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ Високите температури през последната седмица от февруари, с максимални стойности достигнали на места до 19-20ºС (Монтана – 20ºС, Ловеч – 19ºС, Кюстендил – 20ºС, Благоевград – 20ºС, Сандански – 20ºС, Пазарджик – 20ºС, Пловдив – 19ºС, Казанлък – 20ºС, Хасково – 19ºС, Елхово – 19ºС, Чирпан – […]

Read more ›
Ето новата Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделските стопанства

Ето новата Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделските стопанства

Земеделското министерство публикува новата Таблица за изчислявяне на икономическия размер на земеделските стопанства: Таблица за изчисляване на икономическия размер на  земеделските стопанства Данни за стопанството ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗМЕР НА СТОПАНСТВОТО В СТАНДАРТНА ПРОДУКЦИЯ (СП) В ЛЕВА 0,00 ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗМЕР НА СТОПАНСТВОТО В ЕВРО 0,00 Код по наредба №3 Видове култури и категории животни м.ед. Данни на стопанство-то (основни култури) Показател за […]

Read more ›
Мярка за небране на розов цвят ще чака разрешение от ЕК. Производителите искат да изкореняват

Мярка за небране на розов цвят ще чака разрешение от ЕК. Производителите искат да изкореняват

Заради кризата в сектора на Консултативния съмет по маслодайна роза се обсъди възможност за държавна помощ По предложение на розопроизводителите, страната ни ще поиска разрешение от ЕК да приложи мярката за небране на розовия цвят. Това заяви министър Десислава Танева по време на видеоконферентно заседание на Консултативния съвет по маслодайната роза. Министър Танева изтъкна, че в момента е важно да […]

Read more ›
Уебинар за ОСП: Възможно е държавите, които са въвели преразпределително плащане, да нямат тавани

Уебинар за ОСП: Възможно е държавите, които са въвели преразпределително плащане, да нямат тавани

Няма оценка как финансово ще се отразят на фермерите зелените цели Дали биоплощите в ЕС ще достигнат 25%, зависи от пазара, според зам.-председателя на земеделската комисия в Европарламента Иска се изравняване на субсидиите в съюза, но равни ли са цените на произвежданата продукция в различните страни? През юни тази година трябва да е прието окончателното законодателство за Общата селскостопанска политика […]

Read more ›