Archive for февруари 26th, 2021

За пръв път производители на зърнени и маслодайни култури ще получат помощ при застраховане

За пръв път производители на зърнени и маслодайни култури ще получат помощ при застраховане

Земеделските стопани ще получат 5 млн. лв. за 2021 г. по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. Това реши Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“. Поради зачестилите неблагоприятни климатични условия през последните години, зърнените култури за първи път влизат в обхвата на подпомагане по схемата. По предложение на бранша Министерство на земеделието, […]

Read more ›
Агрометеорология за март: Хладно до студено в началото на месеца, влажно и топло след 15-ти

Агрометеорология за март: Хладно до студено в началото на месеца, влажно и топло след 15-ти

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ След краткотрайното застудяване в началото на март, през повечето дни от първата половина от месеца агрометеорологичните условия ще се определят от температури близки до климатичните норми и до биологичния минимум, необходим за развитието на зимните житни култури. През този период условия за протичане на вегетация при есенниците  ще се създават в южните райони на страната. Съществено […]

Read more ›
Ставката за обвързана подкрепа на картофи, лук и чесън скача най-високо – 60%

Ставката за обвързана подкрепа на картофи, лук и чесън скача най-високо – 60%

Обявените ставки на обвързана подкрепа при зеленчуци и плодове изненада приятно производителите. Сумите, които ще получат на 1 март, надхвърлиха надеждите им. Като цяло за стопаните на зеленчуци  има по-висок ръст на подпомагането (в сравнение с миналата година), отколкото е обявеният за производителите на плодове. Сред зеленчуците пък максималното увеличение е за групата картофи, лук и чесън. Миналата година ставката […]

Read more ›
Ето ставките за обвързана подкрепа при зеленчуци, сливи и десертно грозде

Ето ставките за обвързана подкрепа при зеленчуци, сливи и десертно грозде

Плащане – на 1 март Определени са ставките по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци за Кампания 2020, със заповеди на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева.  Размерът на ставките при някои от схемите е увеличен с близо 55 %,  спрямо 2019 г. Ръстът е вследствие на допълнителното финансиране по схемите за обвързана подкрепа от направения […]

Read more ›
Въвеждат се по-високи ставки за хуманно отглеждани животни, заявени през 2021 г.

Въвеждат се по-високи ставки за хуманно отглеждани животни, заявени през 2021 г.

С промени в Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. се въвеждат ставки за животни, заявени за подпомагане през 2021 г., които са по-високи. Промените са в чл. 8: (1). Годишният размер на плащания за изпълнение на дейностите, включени […]

Read more ›